Toplumsal Değişim Sempozyumu – 2016

I. Öğrenci Sempozyumu, 2017