Aşağıdaki formata göre hazırlanmış tebliğ özetlerinizi aşağıdaki formdan gönderebilir ya da iletisim@tde.org.tr adresine ulaştırabilirsiniz.

GENİŞLETİLMİŞ ÖZET ÖRNEĞİ

BİLDİRİ BAŞLIĞI

Ünvan İsim ve SOYİSİM*

GENİŞLETİLMİŞ ÖZET

Çalışmanın amacı, örneklemi, araştırma yöntemi, çalışmanın bulguları gibi temel hususları içermeli ve en az 250, en fazla 600 kelimeden oluşmalıdır.

Anahtar Kelimeler: en az 3 tane olmalıdır.

GENİŞLETİLMİŞ ÖZET İÇERİĞİ

Genişletilmiş özet içeriğinin aşağıdaki ölçütleri içinde barındırması gerektirmektedir.

  • Çalışmanın Amacı
  • Çalışmanın Önemi
  • Çalışmanın Yöntemi ve Tekniği
  • Çalışmanın Bulguları
  • Sonuç

——————————————————————————————

* Üniversite, Bölüm, Ünvan, Mail, Kurum ve Cep Telefonu, Adres

Tebliğ Özeti Gönderim Formu